Åtgärd av fuktskada orsakad av ett läckande avloppsrör

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byte av vindskivor av specialsågad dimension